طراحی ساختمان مسکونی

طراحی ساختمان

مجتمع مسکونی لوتوس

طراحی مجتمع لوتوس3

جزییات پروژه

طراحی مجتمع لوتوس3
طراحی لابی مجتمع لوتوس3-7
طراحی لابی ساختمان لوتوس3-5
طراحی سالن بیلیارد ساختمان لوتوس3-9
طراحی سالن بیلیارد مجتمع لوتوس3-11