طراحی ساختمان‌های بلندمرتبه

برج طوبی

طراحی ساختمان‌های بلندمرتبه

برج طوبی

برج طوبی-B3

جزییات پروژه

برج طوبی-B3
طوبی-B6f51